ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σε 15 λεπτή συχνότητα τα δρομολόγια της γραμμής Ν*1 από της 09:00 έως 21:00
από Δευτέρα έως Παρασκευή με έναρξη δρομολογίων από Δευτέρα 23 Μαΐου


Νέα δρομολόγια από 04-06-2023